وب سایت شخصی مهندس سلامی
کلوب ریاضی مهندس سلامی
 
 
تبلیغات
آخرین ارسال های تالار گفتمان
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .

برای مشاهده ی نتایج آزمون به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون


برای مشاهده میانگین آزمون ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون


برای مشاهده میانگین آزمون ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون

شنبه 19 اسفند 1391 20:56 :: نویسنده : salami-math-club


برای مشاهده نتایج آزمون به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید....
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون

شنبه 19 اسفند 1391 20:19 :: نویسنده : salami-math-club


سوال 10،گزینه ی 2 صحیح است.
لینک ثابت

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - اطلاعیه ها

جمعه 18 اسفند 1391 20:41 :: نویسنده : salami-math-club

برای مشاهده نتایج آزمون به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون

جمعه 18 اسفند 1391 20:39 :: نویسنده : salami-math-club

برای مشاهده نتایج آزمون به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون

جمعه 18 اسفند 1391 20:27 :: نویسنده : salami-math-club

برای مشاهده نتایج آزمون به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون

جمعه 18 اسفند 1391 20:25 :: نویسنده : salami-math-club

برای مشاهده نتایج آزمون به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون

جمعه 18 اسفند 1391 12:54 :: نویسنده : salami-math-club

پیش تجربی سوال 55 پاسخ صحیح گزینه 2

پیش تجربی سوال 48 پاسخ صحیح گزینه 2

سوم تجربی سوال 35 پاسخ صحیح گزینه 4

پایه دوم سوال 39 پاسخ صحیح گزینه 2

پیش ریاضی سوال 43 پاسخ صحیح گزینه 1

پیش ریاضی سوال 42 پاسخ صحیح گزینه 2
لینک ثابت

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون

برای مشاهده میانگین نتایج آزمون پیش تجربی تا 4 اسفند به ادامه مطلب مراجعه کنید.
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون

جمعه 4 اسفند 1391 20:16 :: نویسنده : salami-math-club

برای مشاهده میانگین پیش ریاضی تا 4 اسفند به ادامه مطلب مراجعه کنید.
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون

جمعه 4 اسفند 1391 20:11 :: نویسنده : salami-math-club

برای مشاهده نتایج آزمون سوم تجربی 4 اسفند به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون

جمعه 4 اسفند 1391 20:03 :: نویسنده : salami-math-club

برای مشاهده نتایج آزمون سوم ریاضی 4 اسفند به ادامه مطلب  مراجعه کنید.
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمون

جمعه 4 اسفند 1391 19:56 :: نویسنده : salami-math-club

برای مشاهده نتایج آزمون پیش تجربی 4 اسفند به ادامه مطلب مراجعه کنید.
ادامه مطلب

موضوع مطلب : گروه ریاضی سلامی - نفرات برتر هر آزمونصفحه ی بعدی (/2/) 1 | 2 | 3 صفحه ی قبلی (0)
نمایش صفحه ی 1 از 3   |   15 نمایش در هر صفحه